Usluge prijepisa i ispisa, sastavljanje govora, community management, izrada poslovnih dopisa, molbi
Reference
O nama
© Kreativno pisanje - Car projekti d.o.o.
Đurđice Agićeve 1, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu – Tt-06/11406-2
Temeljni kapital: 20.100,00 Kn /uplaćen u cijelosti
OIB: 42932349950 | MB: 03595412
žiro račun: 2360000 – 1101384306 – Zagrebačka banka
Član Uprave i direktor: Tomislav Car
web by: Webmaster.hr